Programy

Programy

Uchwała NR XXIII/162/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok”

Uchwała NR XXIII/161/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok”

Uchwała NR XXIII/160/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-01-18 08:34:18.

Uchwała NR XIV/96/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o d

Uchwała NR XIV/97/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok”

Uchwała NR XIV/98/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok”

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:55:25.

Uchwała NR IV/43/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015”

Uchwała NR IV/42/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok”

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-01-23 11:00:57.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012.

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA NA 2012 ROK.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Anna Grzelak | Data wprowadzenia: 2012-08-02 14:57:01.
Data wprowadzenia: 2012-08-02 14:57:01
Autor: Anna Grzelak
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl