Zbiór Aktów Prawa Miejscowego

Zbiór Aktów Prawa Miejscowego

Akty prawa miejscowego


Organy gmin, powiatów i województw stanowią bardzo liczne akty prawne.


Część z nich, te o największym znaczeniu dla mieszkańców i przedsiębiorców to tzw. „akty prawa miejscowego”. Dotyczą one takich zagadnień jak m.in. plany zagospodarowania przestrzennego, budżet gminy, podatki i opłaty lokalne, statuty i regulaminy działania urzędu oraz innych instytucji, regulaminy wynagradzania oraz regulaminy świadczenia usług komunalnych.


Warunkiem wejścia w życie „aktu prawa miejscowego” jest jego ogłoszenie we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym.


Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych od 1.01.2012 r. samorządy wydające „akty prawa miejscowego” są zobowiązane do prowadzenia elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego i zapewnienia bezpłatnego dostępu do nich w formie elektronicznej.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-05-26 13:40:51.

Zobacz:
 2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r. .  2012 r. . 
Data wprowadzenia: 2014-05-26 13:40:51
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl